Opłata za obiady we wrześniu 2018

Opłata za obiady we wrześniu 2018

15 dni x 3,00 zł = 45,00zł. Płatność tylko bezgotówkowo

nr konta :71 1240 6452 1111 0010 4799 9517
w dniach : 03.09 – 05.09.2018 r.
Proszę przestrzegać terminu i nie zaokrąglać wpłat.
W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko dziecka oraz wpłata za miesiąc wrzesień.
Obiady będą wydawane od dnia 10 września.
Proszę rodziców/opiekunów o osobiste bądź telefoniczne
(697-913-062) zgłoszenie dziecka na obiady do dnia 5 września z uwzględnieniem całego miesiąca obiadowego lub w terminie późniejszym – możliwość wydania obiadu od dnia następnego.
Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu – osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.
Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.
Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca.