Opłata za obiady w listopadzie 2018

Opłata za obiady w listopadzie 2018 r.
19 dni x 3,00 zł = 57,00zł. Płatność tylko przelewem
nr konta :71 1240 6452 1111 0010 4799 9517
w dniach : 02.11 – 07.11.2018 r.
Proszę przestrzegać terminu i nie zaokrąglać wpłat.
W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko dziecka oraz wpłata za miesiąc listopad
Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu – osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.
Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.
Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca