Opłata za obiady w grudniu 2018

Opłata za obiady w grudniu 2018

15dni x 3,00 zł = 45,00zł. Płatność tylko przelewem ,

nr konta :71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

w dniach : 03.12 – 05.12.2018 r.

Proszę przestrzegać terminu i nie zaokrąglać wpłat.

W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko dziecka oraz wpłata za miesiąc grudzień .

Odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu – osobiście, bądź telefonicznie 697-913-062 u intendentki. Ilość dni liczona od dnia następnego, odliczane są nieobecności min. od 3 dni.

Jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz.8.00 rano, odliczenie zostanie uwzględnione danego dnia.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia każdego miesiąca.