„Matematyczna ozdoba świąteczna”

Zapraszamy
uczniów wszystkich klas
Szkoły Podstawowej nr 14 do udziału
W
konkursie świątecznym
„Matematyczna ozdoba świąteczna”.
Z okazji zbliżających się świąt zachęcamy uczniów do samodzielnego wykonania ozdoby świątecznej. Celem konkursu jest wykorzystanie matematyki w praktyce, w życiu codziennym. Technika i wybór materiałów są dowolne. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie będzie można obejrzeć na wystawie po ogłoszeniu wyników.
Prace powinny być podpisane przez ucznia imieniem, inicjałem nazwiska, klasą oraz przekazane nauczycielowi matematyki do dnia 14 grudnia 2018r.
Oceniane będą:
– zgodność z tematem,
– estetyka,
– pomysłowość,
– ciekawe wykonanie,
– samodzielność wykonania,
– precyzja.
            Liczymy na Waszą kreatywność.
                                                                                                                               Organizatorzy:
Anna Wejer
Ewa Burnicka