“Angielskie piosenki świąteczne”

 

Tuż przed świętami, 19 grudnia 2017r odbył się konkurs na piosenkę świąteczną w języku angielskim – Christmas English Song Competition, w którym wzięły udział uczennice naszej szkoły:

Kinga Rabinek i Karolina Kokocha z klasy 4c, Laura Wojtasik, Karolina Kamińska i Amelka Pawlak z klasy 6b, Julia Kosińska z klasy 6c, Karolina Broda z klasy 5a, Oliwia Ciabach, Natalia Wysocka i Natalia Antonowicz z klasy 5b.

W trakcie konkursu panowała miła, świąteczna atmosfera, ponieważ dzieci przebrane były za Mikołaje, elfy, renifery itd. Dziewczyny zaśpiewały najbardziej znane piosenki świąteczne po angielsku, m.in. Silent Night, We Wish You a Merry Christmas, Merry Christmas Everyone itd. Zachwyciły nas pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.
Po skrupulatnym podliczeniu punktów jury w składzie Paulina Cichowicz, Anna Drechny i Agata Kaźmierczak ogłosiło werdykt.
Pierwsze miejsce w kategorii solistów zdobyła Julia Kosińska, natomiast w kategorii zespół- ex aequo Karolina i Kinga z 4c oraz Laura, Karolina i Amelka z 6b.

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za świetną zabawę i gratulujemy udziału w konkursie!

Galeria zdjęć:

Christmas English Song Competition

 

 

CHRISTMAS SONGS and CAROLSSzkolny konkurs angielskiej piosenki świątecznej

Zapraszamy uczniów z klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie muzycznym na piosenkę świąteczną (kolędę) w języku angielskim. Zainteresowanych prosimy o wybranie repertuaru (dowolna piosenka świąteczna do 3 minut) i zgłoszenie uczestnictwa do 8 grudnia 2017r. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: soliści i zespoły do 3 osób. Zgłoszenia u nauczycieli: Paulina Cichowicz, Anna Drechny, Agata Kaźmierczak). Podkład muzyczny należy dostarczyć do 12 grudnia (pendrive). Konkurs odbędzie się 19 grudnia. Szczegóły konkursu zawarte w regulaminie poniżej lub na tablicy informacyjnej w szkole.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ANGIELSKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

Konkurs piosenki angielskiej dla klas 4-7 odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017r.

w Szkole Podstawowej nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

 • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
 • propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
 • promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • promocja nowych talentów,
 • utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
 • praca nad poprawną wymową,
 • przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
 • przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
 • realizacja marzeń i ambicji,
 • budzenie wiary we własne siły i talent.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach, w której wezmą udział soliści oraz zespoły (maksymalnie do 3 osób),
 • członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty,
 • wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę świąteczną/ kolędę (w języku angielskim trwającą nie dłużej niż 3 minuty),
 • podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na pendrive (bez słów),
 • uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 8 grudnia 2017 roku, jednocześnie muszą dostarczyć pendrive z podkładem muzycznym p. Paulinie Cichowicz, p. Annie Drechny lub p. Agacie Kaźmierczak do dnia 12 grudnia 2017r ,
 • uczeń musi rozumieć słowa piosenki,
 • repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika,
 • piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści,
 • po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

Ocena i nagrody:

Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się

p. Anna Drechny, p. Agata Kaźmierczak i p. Paulina Cichowicz.

Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:

Językowe:

 • poprawna wymowa,
 • poprawność gramatyczna.

Muzyczne:

 • interpretacja utworu,
 • indywidualność artystyczna,
 • choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny),
 • charakteryzacja (dodatkowe punkty w ocenie),
 • dykcja.

Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

Decyzje Jury są ostateczne.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy z kategorii solistów oraz grup zespołowych (trzy pierwsze miejsca) dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 8 grudnia 2017 roku oraz dostarczenie podkładu muzycznego na pendrive d o dnia 12 grudnia 2017 roku.

2. Osoby odpowiedzialne za organizację: p. Anna Drechny, p. Agata Kaźmierczak oraz p. Paulina Cichowicz.

3. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.