Kalendarz

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017-2018

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2018 r.
Kujawsko-Pomorskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:
30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

02 maja 2018 (środa)

04 maja 2018 (piątek)

01 czerwca 2018 (piątek)

(podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. nr 186 poz. 1245)

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)