RP i zebrania

KALENDARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

2017-2018

1 01 września 2017 r. Organizacyjna
2 12 września 2017 r. Bieżące sprawy szkoły.
3 14 listopada 2017 r. Bieżące sprawy szkoły.
4 12 grudnia 2017 r. Bieżące sprawy szkoły.
5 listopad/grudzień Rada szkoleniowa.
6 16 stycznia 2018 r. Rada klasyfikacyjna za I półrocze.
7 23 stycznia 2018 r. Rada analityczna za I półrocze.
8 marzec/kwiecień Rada szkoleniowa.
9 17 kwietnia 2018 r. Bieżące sprawy szkoły.
10 15 maja 2018 r. Bieżące sprawy szkoły.
11 14 czerwca 2018 r. Rada klasyfikacyjna roczna.
12 21 czerwca 2018 r. Rada analityczna roczna.

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

2017-2018

1 12 września 2017 r. Zebrania informacyjne.
2 10 października 2017 Dyżur nauczycieli.
3 14 listopada 2017 r. Zebrania z kartami osiągnięć uczniów.
4 12 grudnia 2017 r. Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen semestralnych do 12 stycznia 2018 r.

5 23 stycznia 2017 r. Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego.
6 13 marca 2017 r. Dyżur nauczycieli.
7 17 kwietnia 2017 r. Zebrania z kartami osiągnięć uczniów.
8 15 maja 2017 r. Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen rocznych do 12 czerwca 2018 r.