“Ort-bój”

 Rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w

XXI edycji Miejskiego Konkursu Ortograficznego „ORT-BÓJ”.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i nadesłanie karty zgłoszeniowej w podanym terminie.

 Zgłoszenia można przesyłać na adres szkoły, faxem lub e-mailem na adres: ort.boje@op.pl

  REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA
Zapraszamy wszystkich Finalistów
XX Miejskiego Konkursu Ortograficznego ”Ort- bój”
oraz ich Nauczycieli i Rodziców na uroczyste zakończenie konkursu, które odbędzie się 24 kwietnia 2018r.o godzinie 16 00
w Szkole Podstawowej Nr 14 w Bydgoszczy


Wyniki etapu rejonowego XX Miejskiego Konkursu Ortograficznego „Ort-Bój” dla uczniów klas trzecich

W dniu 6.02.2018 r. w czterech bydgoskich szkołach odbył się etap rejonowy XX Miejskiego Konkursu Ortograficznego „Ort-Bój” dla uczniów klas trzecich. Wzięło w nim udział 141 uczniów z 28 szkół podstawowych. Po analizie wyników do finału zakwalifikowano 46 dzieci, które popełniły maksymalnie 4,5 błędu.

Lp.

Szkoła

Nazwisko

Imię

1

Szkoła Podstawowa Nr 67 Hanisz Jacek

2

Szkoła Podstawowa Nr 67 Flizikowski Jan

3

Szkoła Podstawowa Nr 65 Hejnowicz Paweł

4

Szkoła Podstawowa Nr 65 Maciejewska Amelia

5

Szkoła Podstawowa Nr 65 Zakaszewski Szymon

6

Szkoła Podstawowa Nr 9 Krysztofiak Zofia

7

Szkoła Podstawowa Nr 9 Przybylska Lena

8

Szkoła Podstawowa Nr 4 Tikhonenko Piotr

9

Szkoła Podstawowa Nr 4 Lewandowski Stanisław

10

Szkoła Podstawowa Nr 4 Gnacińska Julia

11

Szkoła Podstawowa Nr 4 Sobiechowska Alicja

12

Katolicka Szkoła Podstawowa Makowski Ignacy

13

Katolicka Szkoła Podstawowa Patyna Natalia

14

Katolicka Szkoła Podstawowa Bojałkowska Zofia

15

Katolicka Szkoła Podstawowa Kossak-Piasecka Helena

16

Katolicka Szkoła Podstawowa Pujanek Weronika

17

Szkoła Podstawowa Nr 32 Sobiesiak Iga

18

Szkoła Podstawowa Nr 32 Gajczuk-Zawadzki Igor

19

Szkoła Podstawowa Nr 32 Dziemianowicz Zuzanna

20

Szkoła Podstawowa Nr 32 Szwejk Jakub

21

Szkoła Podstawowa Nr 14 Bała Jerzy

22

Szkoła Podstawowa Nr 14 Przygońska Lena

23

Szkoła Podstawowa Nr 31 Szczepańska Zuzanna

24

Szkoła Podstawowa Nr 31 Koszek Julia

25

Szkoła Podstawowa Nr 31 Deręgowski Denis

26

Szkoła Podstawowa nr 20 Poreda Martyna

27

Szkoła Podstawowa Nr 25 Kopeć Helena

28

Szkoła Podstawowa Nr 25 Romański Remik

29

Szkoła Podstawowa Nr 38 Giełdon Nina

30

Szkoła Podstawowa Nr 41 Pilarski Szymon

31

Szkoła Podstawowa Nr 63 Grzelak Jakub

32

Szkoła Podstawowa Nr 56 Stasiński Hubert

33

Szkoła Podstawowa Nr 56 Cieślińska Oliwia

34

Szkoła Podstawowa Nr 60 Modrzejowski Adam

35

Szkoła Podstawowa Nr 60 Redloch Adam

36

Szkoła Podstawowa Nr 60 Chełek Wiktor

37

Szkoła Podstawowa Nr 13 Zawisza Oliwia

38

Szkoła Podstawowa Nr 62 Kozłowski Karol

39

Szkoła Podstawowa Nr 62 Woś Oskar

40

Szkoła Podstawowa Nr 16 Hołub Artur

41

Szkoła Podstawowa Nr 47 Przybylski Aleks

42

Szkoła Podstawowa Nr 28 Gutkowska Ewa

43

Szkoła Podstawowa Nr 28 Falkowski Wiktor

44

Szkoła Podstawowa Nr 64 Szulc Dominika

45

Szkoła Podstawowa Nr 35 Soczka Klara

46

Szkoła Podstawowa Nr 35 Szymańska Agata

Finałowe dyktando odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 1530 w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy.

Uroczyste zakończenie 24 kwietnia 2018r. (wtorek) o godzinie 1600.

ORGANIZATORZY:

D. Kubiak, B. Michalik, W. Binkowska- Wójcik, M. Szczepanik

 do pobrania

 


MIEJSKI KONKURS                                                             Bydgoszcz, 29.01.2018r.
ORTOGRAFICZNY
„ ORT-BÓJ ”

Szkoła Podstawowa

w Bydgoszczy

Nauczyciele klas III

Zapraszamy zwycięzców szkolnych konkursów ortograficznych

na eliminacje rejonowe XX edycji

MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
ORT- BÓJ ,

które odbędą się 6 lutego 2018 r. (wtorek)

o godzinie 15 30

według poniższej rejonizacji.

REJON

ADRES REJONU

NR SZKÓŁ W REJONIE

LICZBA UCZESTNIKÓW

I

w SP 4
ul. Wyzwolenia 4

SP Nr 4, 65, 66, 67

 ok. 20

II

w SP 14
ul. Żmudzka 12

SP Nr 14, 20, 31, 32, Katolicka SP

ok.25

III

w SP Nr 25
ul. Grzymały-Siedleckiego 11

SP Nr 25, 28, 38, 41, 46, 56, 60, 61, 63

ok. 45

IV

w SP Nr 47
ul. Czartoryskiego 18

SP Nr 13, 16, 34, 35, 36, 45, 47, 48, 62, 64

ok. 50

Organizatorzy:
Beata Michalik
Dorota Kubiak
Wiesława Binkowska-Wójcik
Małgorzata Szczepanik

pobierz tutaj

 

 


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA- “ORT-BÓJ”2017/18


Szkoła Podstawowa nr 14                                                                               Bydgoszcz, 10. 11. 2017r.
ul. Żmudzka 12
85 – 028 Bydgoszcz
tel. / fax. (052) 342-43-49

                         Szkoła Podstawowa
                            Nauczyciele klas I-III

Zapraszamy uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w

XX edycji Miejskiego Konkursu Ortograficznego „ORT-BÓJ”.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i nadesłanie karty zgłoszeniowej w podanym terminie.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie szkoły www.sp14.bydgoszcz.pl Zgłoszenia można przesyłać na adres szkoły, faxem lub e-mailem na adres: ort.boje@op.pl

—————————————————————————–

Karta zgłoszeniowa „ORT-BÓJ 2018”

(prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami)

Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………….

Adres, telefon:……………………………………………………………………………………….

Adres e-mail kontaktowy (może być prywatny nauczyciela koordynatora):

…………………………………………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia
(drukowanymi literami)

klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

przygotowującego ucznia do konkursu

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

—————————————————————————–

Tekst propozycja – etap szkolny.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

Autorka: Dorota Kubiak

Regulamin

XX Miejskiego Konkursu Ortograficznego „ORT-BÓJ”

I. Organizatorzy: Komitet Organizacyjny ORT-BÓJ:

Szkoła Podstawowa nr 14

ul. Żmudzka 12

85-028 Bydgoszcz

tel./ fax. (0-52)342-43-49 ort.boje@op.pl

II. Cele konkursu:

1.Popularyzacja znajomości zasad ortografii polskiej wśród uczniów klas młodszych.

2. Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów.

3. Zwiększenie skuteczności nauczania ortografii.

4. Sprawdzenie umiejętności ortograficznych.

5. Wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych kompetencji w zakresie ortografii.

III. Uczestnicy konkursu :

Uczniowie klas trzecich bydgoskich szkół podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w konkursie.

IV. Planowane terminy kolejnych etapów konkursu:

Pierwszy etap – szkolne konkursy ortograficzne – do 26 stycznia 2018r.

Drugi etap – rejonowe konkursy ortograficzne – 6 lutego 2018r.

Trzeci etap – miejski konkurs ortograficzny / finał /-

18 kwietnia 2018r. – dyktando

24 kwietnia 2018r. – uroczyste zakończenie

V. Zasady uczestnictwa:

1.W pierwszym etapie konkursu biorą udział uczniowie klas trzecich poszczególnych szkół. Etap ten przeprowadzają nauczyciele w danej szkole, wyłaniając nie więcej niż 5 reprezentantów szkoły. Na tym etapie można skorzystać z tekstu proponowanego przez organizatora.

2.Listę zwycięzców szkolnych konkursów należy przesłać na adres SP nr 14 (faksem lub na adres ort.boje@op.pl ) w terminie do 26 stycznia 2018r. na karcie zgłoszeniowej.

3.W drugim – rejonowym etapie konkursu biorą udział zwycięzcy szkolnych konkursów w wyznaczonych placówkach, z udziałem przedstawiciela organizatora. Informacje o rejonizacji i terminie pojawią się na stronie szkoły

30 stycznia 2018r. oraz zostaną wysłane mailem do zgłoszonych szkół.

4.W trzecim etapie konkursu biorą udział laureaci rejonowych konkursów ortograficznych. Etap ten odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 14.

5.Organizatorzy po dokonaniu analizy wyników etapu II określą ilość uczestników finału.

6.Wszystkie bieżące informacje dodatkowo zamieszczane są na stronie szkoły www.sp14.bydgoszcz.pl w zakładce „Konkursy miejskie”

VI. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I – III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich Finalistów Miejskiego Konkursu Ortograficznego.

Organizatorzy:

Wiesława Binkowska – Wójcik
Beata Michalik
Dorota Kubiak
Małgorzata Szczepanik