“Potyczki matematyczne”

06.05.2018

               Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV-tych
„POTYCZKI MATEMATYCZNE 2018” – zadania finał

 


25.02.2018

Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV-tych

POTYCZKI MATEMATYCZNE 2018” – półfinał

zadania-kliknij tutaj

Uczniowie zakwalifikowani do finału – kliknij tutaj

 


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

XIX edycja „Potyczek Matematycznych”

Szkoła Podstawowa nr14 zaprasza uczniów klas IV-tych do wzięcia udziału w XIX edycji Miejskiego Konkursu Matematycznego pod nazwą „Potyczki Matematyczne”.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 stycznia 2018r.
Celem zawodów jest integracja nauczycieli i uzdolnionych uczniów klas IV-tych zainteresowanych matematyką oraz wyłonienie wśród nich najlepszego .
Zawody będą się odbywały w Szkole Podstawowej nr14 w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 12.
Do udziału zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe z naszego miasta.

                                          Regulamin „Potyczek Matematycznych”
1. Konkurs organizowany jest na szczeblu szkolnym i miejskim.
2. Eliminacje szkolne organizuje każda placówka celem wyłonienia 3 reprezentantów do półfinału miejskiego.
3. Imienną listę uczestników półfinału należy przesłać do dnia 15 stycznia 2017 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr14 ul. Żmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz lub na numer tel./fax 052 3424349 lub na adres mailowy: potyczki.sp14@op.pl (po przyjęciu zgłoszenia będę wysyłać maile potwierdzające)
4. Półfinał odbędzie się 24 stycznia 2018r.o godz.1600, a finał 25 kwietnia 2018r. także o godz. 16 00 na terenie naszej placówki.
5. Czas trwania każdych zawodów wynosi 60 minut.
6. Opiekun szkolnego etapu konkursu zobowiązany jest do zebrania od rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie , przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i dostarczenie organizatorom w dniu konkursu. 7. Po półfinale w ciągu czterech tygodni szkoły zostaną powiadomione o rezultatach swoich reprezentantów.
8. Do finału przechodzi połowa uczestników.
9. O ostatecznym wyniku uczestników decyduje suma punktów zdobytych w drugim i trzecim etapie konkursu.
10. Zakończenie XIX edycji konkursu przewidujemy 30 maja 2018r.(gdyby termin uległ zmianie, informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły)
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości dokonania zmian w czasie trwania konkursu.

W tym roku prosimy o ułożenie, zapisanie na komputerze, przywiezienie na półfinał i dostarczenie organizatorom zadania ułożonego i rozwiązanego przez uczestnika konkursu. Najciekawsze zadanie wybrane przez organizatorów, zostanie wykorzystane jako jedno z zadań konkursowych w finale. Z pozostałych zostaną wykonane zbiory zadań, które będą wręczone finalistom podczas Zakończenia Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX edycji „Potyczek Matematycznych”
Organizatorzy konkursu