“Easter Card”

Easter Card

Szkolny Konkurs plastyczno-językowy dla klas 1-3 na kartkę wielkanocną w języku angielskim

Cele konkursu:

-popularyzacja języka angielskiego

-zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów

-kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych

-doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku angielskim

-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -III

Technika wykonania prac jest dowolna

Format kartki nie może przekroczyć wymiarów A4.

Warunkiem koniecznym  jest umieszczenie na kartce obrazków, rysunków związanych z Wielkanocą i podpisanych w języku angielskim

Oceniana będzie pomysłowość, estetyka prac, poprawność językowa.

Prace należy wykonać indywidualnie, podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) oraz oddać nauczycielowi języka angielskiego do 23 marca.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

P. Cichowicz, A. Drechny