“Great Britain Quiz”

GREAT BRITAIN QUIZ

Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów klas 4-7

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą anglojęzyczną

– możliwość wykazania się uczniów swoją wiedzą geograficzną i kulturową o Wielkiej Brytanii

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -VII

Forma konkursu:

Test wyboru (pytania otwarte i zamknięte)

Termin: wtorek 5 czerwca godz.13.50 sala 15, czas pisania testu: ok. 20 minut

Zgłoszenia do konkursu: Do 30 maja u nauczycieli uczących języka angielskiego.

Zapraszam do udziału

A. Drechny