“Szkolna Liga Zadaniowa”

  Zadania przygotowujące na III spotkanie
    klasay IV         klasay V       klasy VI-VII


  Zadania przygotowujące na II spotkanie
     klasy IV         klasy V     klasy VI-VII


 Zadania przygotowujące na I spotkanie
   klasy IV        klasy V       klasy VI-VII


REGULAMIN

KONKURSU MATEMATYCZNEGO

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA”

IV edycja konkursu 2017/18

  1. Szkolna Liga Zadaniowa” to konkurs matematyczny dla uczniów klas IV-tych, V-tych, VI-tych i VII-ych Szkoły Podstawowej nr14.
  1. W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się trzy etapy konkursu. W każdym etapie uczniowie otrzymują zestaw zadań przygotowawczych. Znajdują się one na gazetce szkolnej (II piętro, obok sali 25) oraz na stronie internetowej szkoły.
  1. Trzy razy w ciągu roku szkolnego odbywają się spotkania konkursowe, na których uczniowie otrzymują zestawy 5 zadań do rozwiązania w czasie 45 minut.
  1. O terminach uczniowie zostają informowani na bieżąco poprzez ogłoszenie na gazetce szkolnej (II piętro, obok sali 25).
  1. Rozwiązania zadań są oceniane przez nauczycieli, a wyniki z poszczególnych etapów są prezentowane na gazetce szkolnej.
  1. Nazwiska uczniów, którzy uzyskają największa liczbę punktów z wszystkich etapów zostaną umieszczone na podium konkursowym. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.

Zapraszamy do udziału

organizatorzy konkursu:

K. Bujewska

E. Burnicka

A. Pawełkiewicz