Kadra pedagogiczna

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Wiesława Binkowska-Wójcik
mgr Iwona Chałupczak
mgr Krystyna Jara
mgr Maria Juszkiewicz
mgr Agata Kaźmierczak
mgr Aleksandra Kaźmierczak
mgr Dorota Kubiak
mgr Beata Michalik
mgr Agnieszka Różycka
mgr Grażyna Symonides
mgr Beata Trudnowska
mgr Dorota Wełniak

Nauczyciele świetlicy:
mgr Katarzyna Cisewska

mgr Barbara Domaradzka
mgr Małgorzata Porazińska

Nauczyciele j. polskiego:
mgr Lucyna Malak-Lubiewska

mgr Beata Milewska
mgr Anita Szpyt
mgr Hanna Żurek

Nauczyciele j. angielskiego:
mgr Paulina Cichowicz

mgr Anna Drechny
mgr Marta Ogozeja
mgr Joanna Smolibowska

Nauczyciele j.niemieckiego:
mgr Ewa Bułatowicz
mgr Aleksandra Giese

Nauczyciele matematyki:
mgr Dorota Barca
mgr Karolina Bujewska
mgr Ewa Burnicka
mgr Anna Wejer
mgr Patrycja Urban

Nauczyciele przyrody i biologii:
mgr Joanna Karpińska
mgr Marzena Tywoniuk

Nauczyciele historii:
mgr Wiesława Majchrzak
mgr Grażyna Marolewska

Nauczyciele chemii:
mgr Joanna Karpińska
mgr Anna Bross-Krymer

Nauczyciele fizyki:
mgr Jolanta Arciszewska

Nauczyciele geografii:
mgr Katarzyna Kryszak

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

Nauczyciele muzyki:
mgr Agata Kaźmierczak
mgr Magdalena Szukalska

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:
mgr Krystyna Jara
mgr Andrzej Okulewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Waldemar Baczyński
mgr Daniel Kaźmierczak
mgr Agnieszka Niemirska
mgr Agnieszka Różycka

Nauczyciele religii:
mgr Aleksandra Marach
mgr Mirosława Niedziela

Nauczyciele WDŻ WR
mgr Katarzyna Kryszak

Nauczyciele doradztwa zawodowego:
mgr Beata Milewska

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Karpińska

Nauczyciele etyki:
mgr Beata Michalik
mgr Maria Juszkiewicz
mgr Grażyna Marolewska

Logopeda:
mgr Małgorzata Szczepanik

Pedagog:
mgr Marzena Rolka
mgr Małgorzata Szymczak

Biblioteka:
mgr Urszula Madejsza

Nauczyciel wspomagający:
mgr Iwona Chałupczak
mgr Iwona Złęcka
mgr Krzysztof Nojek

Nauczyciele zajęć kajakarskich:
Teliżyn Henryka,
Więckowska Agnieszka