Kadra pedagogiczna

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Wiesława Binkowska-Wójcik
mgr Iwona Chałupczak
mgr Krystyna Jara
mgr Maria Juszkiewicz
mgr Agata Kaźmierczak
mgr Aleksandra Kaźmierczak
mgr Dorota Kubiak
mgr Beata Michalik
mgr Agnieszka Różycka
mgr Grażyna Symonides
mgr Beata Trudnowska
mgr Dorota Wełniak

Nauczyciele świetlicy:
mgr Katarzyna Cisewska

mgr Barbara Domaradzka
mgr Małgorzata Porazińska

Nauczyciele j. polskiego:
mgr Lucyna Malak-Lubiewska

mgr Beata Milewska
mgr Anita Szpyt
mgr Hanna Żurek

Nauczyciele j. angielskiego:
mgr Paulina Cichowicz

mgr Anna Drechny
mgr Marta Ogozeja
mgr Joanna Smolibowska

Nauczyciele j.niemieckiego:
mgr Ewa Bułatowicz

Nauczyciele matematyki:
mgr Dorota Barca
mgr Karolina Bujewska
mgr Ewa Burnicka
mgr Anna Pawełkiewicz
mgr Patrycja Urban

Nauczyciele przyrody i biologii:
mgr Anna Bross-Krymer
mgr Katarzyna Kryszak
mgr Marzena Tywoniuk

Nauczyciele historii:
mgr Wiesława Majchrzak

Nauczyciele chemii:
mgr Joanna Karpińska

Nauczyciele fizyki:
mgr Jolanta Arciszewska

Nauczyciele geografii:
mgr Katarzyna Kryszak

Nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

Nauczyciele techniki i zajęć technicznych:
mgr Katarzyna Wesołowska

Nauczyciele muzyki:
mgr Agata Kaźmierczak

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:
mgr Urszula Madejsza
mgr Andrzej Okulewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Waldemar Baczyński
mgr Daniel Kaźmierczak
mgr Agnieszka Niemirska

Nauczyciele religii:
mgr Aleksandra Marach
mgr Mirosława Niedziela

Nauczyciele WDŻ WR
mgr Katarzyna Kryszak

Nauczyciele doradztwa zawodowego:
mgr Beata Milewska

Nauczyciele zajęć kajakarskich:
mgr Agnieszka Niemirska
mgr Leszek Radwański

Nauczyciele etyki:
mgr Beata Michalik
mgr Wiesława Majchrzak

Logopeda:
mgr Małgorzata Szczepanik

Pedagog:
mgr Marzena Rolka
mgr Małgorzata Szymczak

Biblioteka:
mgr Urszula Madejsza