Zajęcia dodatkowe

PLAN REALIZACJI GODZIN DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
rok szkolny 2017-2018
II semestr

lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

rodzaj zajęć

termin realizacji

Arciszewska Jolanta Konsultacje z fizyki. wtorek

13.50-16.15

Baczyński Waldemar Piłka ręczna – szkolenie umiejętności piłkarza ręcznego dla klas 5-7 dz.

Z piłką ręczną za pan brat – dla klas 3-cich.

środa

15.30-17.00

poniedziałek

15.30-17.00

sobota

8.30-10.30

poniedziałek

14.45-16.00

Barca Dorota Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 5.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 5.

poniedziałek

8.00-8.45

środa

13.50-14.35

Brończyk Natalia Z geografią za pan brat – zajęcia dodatkowe z geografii dla klas 7. czwartek

14.45-15.30

Binkowska-Wójcik Wiesława Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla uczniów 1a.

Koło plastyczne dla uczniów klas pierwszych.

Drużyna odysejowa dla klas czwartych.

wtorek

11.50-12.35

wtorek

12.55-13.40

wtorek

14.30-16.00

Urban Patrycja Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 6.

Kółko matematyczne kl. 6b.

Kółko matematyczne kl. 7a i 7c

Kółko matematyczne kl. 4b.

środa

14.45-15.30

piątek

14.45-15.30

piątek

14.45-15.30

piątek

13.50-14.35

Burnicka Ewa Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 7.

Koło matematyczne dla klasy 5b.

Koło matematyczne dla klasy 6c.

środa

14.45-15.30

czwartek

14.35-15.30

środa

13.50-14.35

Drechny Anna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego kl. 5a.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego kl. 7.

wtorek

13.50 – 14.35

wtorek

14.35-15.20

Juszkiewicz Maria Zajęcia wspierające klasa 3d.

Zajęcia rozwijające „Asy z naszej klasy”

poniedziałek

08.00-08.45

czwartek

11.50-12.35

Jara Krystyna Zabawy z komputerem dla klas 3-cich. czwartek

11.50-12.35

Karpinska Joanna Zajęcia dodatkowe z chemii – konsultacje. środa

14.45-15.30

Kaźmierczak Agata Zespół muzyczny ECHO

Odyseja umysłu kl. 7a

Odyseja umysłu kl. 4d

poniedziałek

15.30-16.30

wtorek

14.45-15.30

czwartek

14.45-15.30

Kaźmierczak Aleksandra Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 3e

Zajęcia rozwijające z matematyki klasa 3e

poniedziałek

12.40-13.25

poniedziałek

8.00-8.45

Kaźmierczak Daniel Zajęcia ogólnorozwojowe dla dziewcząt i chłopców z klas 4.

Piłka ręczna chłopców kl. 6-7.

Zajęcia sportowe z Lekkiej Atletyki – na obiektach CWZS

Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców klas 4.

SKS- klasy 4-7

piątek

13.40-15.00

wtorek

15.00-16.30

sobota

10.00-12.00

wtorek

13.40-15.00

środa

13.40-15.00

Kryszak Katarzyna Koło przyrodnicze dla klas 4b, 6b i 6c.

Odyseja umysłu.

środa

14.45-15.30

wtorek

14.35-15.30

Kubiak Dorota KWANT – Koło Wspierania Aktywności Naukowej i Twórczej klasy 1.

Starter – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów 1b na starcie szkolnym.

Odyseja umysłu.

Odyseja umysłu kl. 6c.

wtorek

12.40-13.25

poniedziałek

11.35-12.20

wtorek

14.35-15.30

piątek

14.45-15.30

Majchrzak Wiesława SKMMB – Szkolny Klub Miłośników Miasta Bydgoszczy

Szkolna Grupa Wolontariatu

czwartek

13.50-14.35

na bieżąco

Malak-Lubiewska Lucyna Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla uczniów klasy 7c.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klasy 5b.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klasy 6a.

piątek

8.00-8.45

środa

13.50-14.35

czwartek

13.50-14.35

Michalik Beata Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów „Sowa mądra głowa”

Odyseja umysłu

Zajęcia wspierające

wtorek

12.45-13.30

piątek

14.40-15.30

piątek

14.00-14.30

Milewska Beata Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klasy 4a i 4b. wtorek

13.50-14.30

Niedziela Mirosława Zajęcia dodatkowe z religii dla kl. 3. poniedziałek

11.50-12.35

środa

12.50-13.35

Niemirska Agnieszka Odyseja umysłu wtorek

14.35-15.30

Ogozeja Marta Konsultacje z j. angielskiego wtorek

13.50-14.35

Pawełkiewicz Anna Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 4. poniedziałek

13.50-14.35

Rolka Marzena Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 4.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 7.

poniedziałek

08.00-8.45

piątek

11.50- 12.35

czwartek

11.50-12.35

poniedziałek

13.50-14.35

Różycka Agnieszka Zajęcia wspierające rozwój kl. 3a.

Zajęcia plastyczne decoupage

środa

8.55-9.40

czwartek

11.50-13.20(co 2 tyg.)

Smolibowska Joanna Konsultacje z języka angielskiego czwartek

12.40-13.25

piątek

7.30-08.00

Cichowicz Paulina Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. 4a, 4b, 4c czwartek

13.40-15.20

Szpyt Anita Kółko polonistyczno-teatralne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 6 i 7.

Odyseja umysłu

Zajęcia dodatkowe dla kl. 7b.

wtorek

13.50-14.35

piątek

14.35-15.30

czwartek

13.50-14.35

czwartek

14.45-15.30

Symonides Grażyna Kółko matematyczne klasa 3b. czwartek

12.40-13.25

Szymczak Małgorzata Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. 2a i 3d.

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

poniedziałek

11.40-12.25

wtorek

13.50-14.35

piątek

8.00-8.45

Trudnowska Beata Zajęcia wyrównawcze kl. 1c.

Nauka przez zabawę z piłkami Edubal kl. 1a i 1b.

poniedziałek

11.40-12.25

środa(2 i 3 środa miesiąca)

11.50-12.35

Tywoniuk Marzena Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności przyrodnicze dla uczniów klas 5 i 6.

Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności biologiczne dla uczniów klas 7.

wtorek

14.45 – 15.30

poniedziałek

08.00 – 08.45

Wełniak Dorota Odyseja Umysłu

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko matematyczne kl. 2

czwartek

13.45-14.30

środa

12.35-13.20

piątek

13.45-14.30

Wesołowska Katarzyna Warsztaty plastyczne

Odyseja umysłu kl. 6c.

poniedziałek

14.35 – 16.00

piątek

14.45-15.30

Żurek Hanna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 4c i 4d (co 2 tyg.)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klasy 5a.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klasy 7a.

Zajęcia dodatkowe dla klasy 7a.

wtorek

13.40-14.25

wtorek

13.40-14.25

środa

15.20-16.05

środa

14.35-15.20

Porazińska Małgorzata Język francuski. środa

15.45-16.30