Polityka prywatności

Inspektor ochrony danych: Marek Ługiewicz, email: iod@um.bydgoszcz.pl
lub
Inspektor ochrony danych: Mirosława Zbielska, email: iod@um.bydgoszcz.pl


Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://sp14.bydgoszcz.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Brak możliwości komentowania

Formularze kontaktowe

Brak formularza kontaktowego

Ciasteczka

Niniejsza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Przykładowe dane zbierane w celu statystycznym : anonimowy identyfikator użytkownika, adres strony, na której jest użytkownik, adres strony, z której przyszedł użytkownik, informacje techniczne o sprzęcie użytkownika: rodzaj komputera, tabletu, telefonu itp., informacje techniczne o możliwościach tego sprzętu, np. przeglądarka, system operacyjny, lokalizacja użytkownika na podstawie adresu IP, i domeny operatora internetowego, język przeglądarki użytkownika.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy. Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: 52 342-43-49 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Żmudzka 12

85-028 Bydgoszcz

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: kontakt@piodo.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.

3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz wymagań zapisów Ustawy Prawo oświatowe. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 1991 nr 95, poz.425) o systemie oświaty oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59) Prawo oświatowe.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do osób trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. ( Dz.U. z 18.06.2015 poz. 843 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.(Dz.U.z dnia 31.08.2017 poz.1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Urzędu Ochrony Danych Osobowych/.

9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego , wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.