Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Daniel Kaźmierczak

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Amelia Kamedulska

Zastępcy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: Julia Piękoś, Katarzyna Rybacka

Skarbnik: Nadia Walentowska

Członkowie: Julia Bieńkowska, Julia Glaza, Aleksandra Karwacka