Zebrania z rodzicami

 

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

2017-2018

1 12 września 2017 r. Zebrania informacyjne.
2 10 października 2017 Dyżur nauczycieli.
3 14 listopada 2017 r. Zebrania z kartami osiągnięć uczniów.
4 12 grudnia 2017 r. Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen semestralnych do 12 stycznia 2018 r.

5 23 stycznia 2017 r. Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego.
6 13 marca 2017 r. Dyżur nauczycieli.
7 17 kwietnia 2017 r. Zebrania z kartami osiągnięć uczniów.
8 15 maja 2017 r. Spotkanie z wychowawcą w sprawie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Wystawienie ocen rocznych do 12 czerwca 2018 r.